Ülkemizde merkezi sistemle ısınan binalarda dairelerin yakıt giderleri genellikle arsa paylarına göre toplanmaktadır.
Bu durumda birçok daire tüketmediği yakıtın parasını yıllarca ödemek zorunda kalmışlardır.
Isı gider paylaşım sistemi, bu uygulamaya son vererek, Merkezi Sistem ile elde edilen verimlilik çerçevesinde daire sakinlerine tasarruf imkânı sağlamıştır.
Ülkemizde, 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanunu ile birlikte bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak kontrol edebildiği ve tükettiği kadar ödeyeceği “ısı gider paylaşım” sistemi zorunlu hale getirilmiş, bu sebeple siteniz Isı Gider Paylaşım Sistemi ile donatılmıştır.

Gider paylaşımı 14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre tesis edilmektedir.
Sisteme gelen gaz ve varsa sıcak su yakıt faturasının gider paylaşımı sonucunda her bir daireye ayrıntılı bir gider bildirimi ve her bir bina için birer gider paylaşım tablosu hazırlanmaktadır.

Isı pay ölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacına deniyor. Isı pay ölçer sistemiyle her daire kullanmış olduğu enerjinin parasını ödeyebiliyor.

Pay Ölçer Taktırmak Ne Fayda Sağlar?

Merkezi sistemle ısına dairelerde çok ciddi bir ısı israfı yaşanmaktadır. Daire sahipleri az da yaksam, çok da yaksam aynı aidatı ödüyorum zihniyetinde oldukları için merkezi sistemle ısınan binalarda birçok daire gereğinden fazla ısıtılmakta, gereksiz yere ısına daireler de kısmak yerine camlarını açarak serinlemeyi tercih etmektedir.  Isı pay ölçer sistemine geçildikten sonra daire sahipleri sanki evleri kombi ile ısınıyormuşçasına, evlerinin ısı seviyesine kendileri karar verir. Kombi sistemi ile pay ölçer sistemi arasındaki temel fark, Pay ölçer sisteminde daire sahiplerinin teknik olarak evlerini, tasarruf yapmaya çalışırken buz gibi yapamamalarıdır. Ev sahibi evde olmasa dahi evini ancak ılık konuma getirebilir böylece alt ve üst kat komşuları ısıtılmayan ara kattan dolayı mağdur olmaz.

Yöneticim Pay Ölçer Taktırmıyor

Enerji verimliği yasası ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda ısı pay ölçer uygulaması merkezi sistemle ısınan binalar için Mayıs 2012 tarihinden itibaren kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir binada uygulanacak esasları belirleyen Kat Mülkiyeti Kanunu da, ilgili yeni yasa ardından değiştirilmiş ve merkezi sistemle ısınan binalarda ısı paylaşımının tüketim ile paralel olması gerekliliği kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir.

Pay Ölçer Yasası:Yasal Süre Doldu!

Isı Pay ölçer yasası öncesinde merkezi ısıtma sistemi ile ısınan binalarda ısı paylaşımı 1963 yılında yayınlanmış olan kat mülkiyeti kanuna göre yapılmaktaydı. Kat mülkiyeti kanunu gereği bina yöneticileri bir yönetim kararı ile binalarında farklı ısı gider paylaşım yöntemleri uygulayabiliyorlardı. En yaygın paylaşım şekli arsa paylarına göre yapılan ısı paylaşım şekli olmasına rağmen bir takım binalarda radyatör dilim sayısına veya dairede yaşayan kişi sayısına göre paylaşım da uygulanan yöntemlerdi.